ورود به سامانهسه شنبه 6 خرداد 1399فارسیEnglish
اخبار و رویدادها
لیست اخبار
اخبار و اطلاعيه هاي مربوط به زمان تعطيلي دانشگاه
اخبار و اطلاعيه هاي مربوط به زمان تعطيلي دانشگاه
1399/01/17 : اطلاعيه هاي مربوط به زمان تعطيلي دانشگاه...
دستورالعمل برگزاري دروس معارف اسلامي به صورت غير حضوري
دستورالعمل برگزاري دروس معارف اسلامي به صورت غير حضوري
1398/12/17 : بنا به ضرورت ايجاد شده در تعطيلي اضطراري دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور و ......
تقويم آموزشي و برنامه پيشنهادي نيم سال دوم تحصيلي 98-99
تقويم آموزشي و برنامه پيشنهادي نيم سال دوم تحصيلي 98-99
1398/11/07 : ثبت نام دانشجويان مجاز به ادامه تحصيل در کليه مقاطع .......
وزارت علوم ، تحقيقات و فناوريسازمان امور دانشجويانصندوق رفاه دانشجويانسازمان سنجش و آموزش کشور