اخبار و رویدادها
لیست اخبار
آيين نامه امتحانات
آيين نامه امتحانات
1397/10/19 : غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان ......
اطلاعيه هاي مهم دانشجوئي
اطلاعيه هاي مهم دانشجوئي
1397/04/23 : اين خبر به صورت روزانه، بروزرساني خواهد شد.......
وزارت علوم ، تحقيقات و فناوريسازمان امور دانشجويانصندوق رفاه دانشجويانسازمان سنجش و آموزش کشور